Tento ceník vstupuje v platnost dne 1.1.2023

Tarify / Ceník připojení pro domácnosti

Individuální připojení k internetu
tarif měsíční
cena
rychlost připojení kbit/s
max. inzerovaná běžně dostupná minimální
stahování odesílání stahování odesílání stahování odesílání
BASIC 290 Kč 8000 3000 4800 1800 2400 900
NORMAL 330 Kč 12000 5000 7200 3000 3600 1500
Cena služby je konečná včetně DPH a obsahuje:
- neomezený přenos dat
- 6 neveřejných IP adres (veřejná IP nelze)
Instalační poplatek bezdrátového připojení:
jednorázově při zřízení 2.500 Kč
Instalační poplatek je včetně DPH a zahrnuje:
- instalace zařízení pro připojení do internetu
- instalace případné konzole na zeď/stožár/balkón
- 20m datového UTP kabelu
- 2hod práce technika včetně dopravy
(instalované zařízení včetně konzole a napájení zůstává v majetku poskytovatele)
V případě přechodu od jiného poskytovatele (uživatel má nainstalované vlastní zařízení, kabeláž a jiné), získá uživatel bonus 2000 Kč a 1hod práce technika zdarma (přetočení antény, nastavení zařízení), který je uplatněn jako sleva na měsíční platbě v období prvních 10 měsíců (tj. sleva 200Kč v prvních 10 vyúčtováních). Podmínkou poskytnutí bonusu je doložení účtu od předchozího poskytovatele (ne starší než 3 měsíce) a následné odebírání služeb min. 12 měsíců.

Obecné informace ke službě internetu

Při platbě na 12 měsíců dopředu je poskytována sleva ve výši 5% z celkové částky, sleva je poskytována výhradně při plnění všech závazků v termínech splatnosti.
Instalační poplatek se účtuje pokud je zařízení pro bezdrátový příjem internetu dodáváno/montováno poskytovatelem.
V případě samoinstalace vlastního zařízení uživatelem se instalační, ani žádný jiný aktivační poplatek neúčtuje.
Smluvní vztah je vždy uzavírán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů, která začíná běžet od následujícího dne po doručení výpovědi druhé straně. Detailněji viz. všeobecné podmínky. Pokud má uživatel zapůjčené zařízení pro příjem služby internetu, je jeho povinnost, vrátit toto zařízení včetně příslušenství v termínu do 7 dnů od ukončení služby. Poskytovatel může po dohodě provést demontáž na náklady uživatele.
Zařízení dodané a instalované poskytovatelem zůstává v jeho vlastnictví, uživatel však ručí za jeho odcizení nebo poškození (např. neodborným zásahem jiné osoby než poskytovatelem).
Agregace je dynamická se zohledněním priority využívaných portů a dodržením zákonných předpisů na minimální přenosovou rychlost a ostatních právních předpisů.

Ceník dalších služeb

služba cena
Faktura zasílaná poštou (běžně jen e-mailem) + 250 Kč / fakturu
Přechod z nižšího paušálu na vyšší 0 Kč
Přechod z vyššího paušálu na nižší 1.000 Kč
Reaktivace služby po odpojení nebo omezení provozu z důvodů nedodržení smluvních podmínek (neplacení aj.) 1.000 Kč
Upomínka platby nebo informace o platbě zaslaná pomocí SMS 50 Kč
práce jednoho technika (cena za každou započatou hodinu) 800 Kč / hod
cestovné v Prostějově (pouze město Prostějov) celkem tam a zpět (pevná částka) 200 Kč
ostatní cestovné (počítá se cesta tam i zpět) 18 Kč / km
zpracování chybně zaslané platby - 1.případ 0 Kč
zpracování chybně zaslané platby - 2. a další případ 50 Kč / úkon
Ceny jsou uváděny včetně DPH

Ceník vybraného zboží pro naše zákazníky

popis cena
UTP/FTP datový kabel dle parametrů od 16 Kč / metr
síťový switch dle parametrů od 250 Kč
domácí wifi router (dle parametrů) od 450 Kč
síťová karta (dle parametrů) od 190 Kč
Ceny jsou uváděny včetně DPH

Tarify / Ceník pro firmy a náročné uživatele

Dle Vašich požadavků Vám můžeme sestavit nabídku služeb podle Vašich představ, jako např. způsoby připojení, veřejné IP adresy, garantované rychlosti apod. Sdělte nám Vaše požadavky a my Vám vypracuje cenovou nabídku a způsob řešení. Můžete psát na adresu internet@marvel.cz nebo využít formuláře pro dotazy.
 
 
 

Dokumenty ke stažení

Mimosoudní řešení sporů